โปรตีนถั่วเหลือง No. 4 (ลูกเต๋า)

โปรตีนถั่วเหลือง No. 4 (ลูกเต๋า)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50001 1000 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที ทำหมูผัดผัก ผัดกระเพราไม่ต้องแช่น้ำถ้าต้องการความกรอบ เช่น โปรตีนผัดขิง