ไก่ซีกเจ

ไก่ซีกเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50014 160 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทานกับซอส ผัดผัก สเต็กไก่  หรือ ประกอบอาหารอื่นๆ