แฮ่กึ๊นเจ (ฟองเต้าหู้ห่อกุ้ง)

แฮ่กึ๊นเจ  (ฟองเต้าหู้ห่อกุ้ง)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10055 350 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : สามารถตัดครึ่งแล้วทอดหรือนึ่งแล้วหั่นครึ่งรับประทานกับน้ำจิ้ม