ชุดสุกี้เจ

ชุดสุกี้เจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10037 500 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ใส่เครื่องปรุงผงลงไปในน้ำร้อนและคนให้เข้ากันใส่อาหารเจลงและใส่ผักสดต่างๆตามต้องการ